Den fynske virksomhed har valgt at lade Palette håndtere deres omkostningsfakturaer. De mange fakturaer sendes automatisk i godkendelseflow i virksomheden til godkendelse efter alt relevant data er blevet afløftet via Readsoft.

De fakturaer der vedrører kontrakter matches automatisk mod kontrakt arkivet som er oprettet i Palette Contract.

Læs mere om Palette her

 

Kort om BARFOED GROUP

BARFOED GROUP primære investeringsobjekt har gennem årene været velbeliggende boligejendomme i de større byer i Danmark med den hidtil største koncentration i Odense. Igennem de senere år de også investeret dels i ejendomme med både bolig og erhverv samt rene erhvervsejendomme med stor lejesikkerhed. Samtidig har de udvidet rent geografisk til større dele af landet og har for erhvervsejendommenes vedkommende fokuseret på København.

Koncernens styrke er bl.a. en særdeles professionel og moderne ejendomsadministration, bestående af dygtige og engagerede medarbejdere i både administrationen, økonomi- og den tekniske afdeling. Alle medarbejdere har et professionelt kendskab og interesse i at drive og udvikle ejendommene. 

De har også egen entreprenørafdeling, som vedligeholder og udvikler ejendomsporteføljen i høj håndværksmæssig kvalitet til rimelige priser. Udover den faste medarbejderstab har koncernen tilknyttet en hel del eksterne rådgivere.

www.barfoedgroup.dk