Airmaster ønskede at effektivisere behandlingen af kreditorfakturaer, så den planlagte vækst kunne håndteres med den eksisterende bemanding. Valget faldt på vores hostede Palette løsning, fordi den udover den almindelige effektiviseringsgevinst kunne tilbyde en yderligere effektivisering ved at matche indkomne varekøbsfakturaer med varemodtagne indkøbsordrer på linieniveau, og underrette indkøberne om eventuelle differencer, på præcis den linje hvor afvigelsen er. Det ville give en langt mere effektiv behandling – ikke bare af de fakturaer som stemmer, men også af dem som indeholder afvigelser.

Få luft i økonomien her

 

Kort om Airmaster

Airmaster tilbyder i dag et bredt sortiment af decentrale ventilationsanlæg, hvor dyre og energikrævende kanalføringer er erstattet med energieffektive og fleksible helhedsløsninger, uden unødig energiforbrug.

Høj ydelse og lavt energiforbrug, intelligent behovsstyring, og et meget lavt lydniveau bringer Airmasters ventilationsanlæg i verdensklasse.

En meget stor del af Airmasters samlede ressourcer anvendes til produktudvikling og dokumentation. Samlet set arbejder over 10% af Airmasters medarbejdere med udvikling- og dokumentation.

Airmaster samarbejder med universiteter omkring ny teknologi, herunder Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, og det er virksomhedens mission at sikre implementeringen af den nyeste teknologi i anlæggene. Airmaster deltager i flere forskningsbaserede projekter omkring fremtidens effektive decentrale ventilationsløsninger. Airmasters elektronik bliver EMC-testet (EMC = Electromagnetic compatibility) efter de strengeste krav ved anerkendte laboratorier.

www.airmaster.dk